Op onze flex-kantoorplekken is curator Ronit Eden bezig met het vormgeven van een nieuwe tentoonstelling. “Ik ben aan het knutselen om voor het museum het inzichtelijk te maken hoe de bezoeker de ruimte zal gaan ervaren. Het is altijd een hele puzzel met welke kunstwerken er komen, welke we willen en vooral hoe we dat in de toch beperkte ruimte tot hun volle recht laten komen.” Voor het Krono museum realiseerde zij de succesvolle tentoonstelling Tussen twee werelden, Changall en hedendaagse kunstenaars (2021). De tentoonstelling werd geprezen door de heldere uitvoering van het concept, waardoor de werken van zowel Chagall als de individuele werken van de hedendaagse kunstenaars bij de bezoekers werkelijk raakten.

#kronomuseum #roniteden #flexplek