vaste bewoners

In diemerstudios komen vaste bewoners bij elkaar om elkaar te inspireren en te motiveren. In de studio’s huizen de podiumkunstgezelschappen art0loco en plan-d, curator Ronit Eden, Studio Immersief. Ook biedt het pand op dit moment plaats aan enkele thuiswerkers en creatieven die een vaste werkplek wensen.

plan d-

Choreograaf, danser en decorontwerper Andreas Denk maakt met zijn plan d- professioneel aansprekend danstheater voor een breed publiek, jeugd en volwassenen. Verhalen van mensen en bijzondere ruimtes inspireren hem tot het maken van voorstellingen die herkenbaar worden doordat ze de absurditeit van de hedendaagse mens en de situaties waarin deze verzeild raakt, blootleggen. Objecten en de omgeving waarin Denk zijn personages plaatst, spelen hierbij een cruciale rol. Daarom benadert Andreas Denk de tragiek van zijn personages altijd met de nodige (absurde) humor. Op die manier weet hij zijn publiek te vermaken, maar zeker ook te raken.

artOloco

artOloco realiseert al jaren projecten met een maatschappelijke relevantie. Kijkend met een open blik zoekt het team in de ontwikkeling van elk project naar verbindingen tussen mensen onderling en hun omgeving. Het team daagt deelnemers uit hun talenten te herkennen en te ontwikkelen. Door de hands-on mentaliteit bereikt artOloco in haar projecten een hoge artistieke kwaliteit. Het team van artOloco zoekt – sinds de eerste voorstelling op locatie – steeds actief naar mogelijkheden om een publiek te bereiken dat niet zo snel het theater bezoekt.

In een van de projecten wordt het verhaal van de plek vormgegeven in een ‘reis’ door die locatie en vormt de plek een essentieel onderdeel van het verhaal (GOUD!). In een ander project is het uitgangspunt om eenzaamheid bij senioren te verminderen en hun verhalen in een theaterfeuilleton onder de aandacht te brengen (Hangplek voor ouderen). Onder het art0loco-label Lekker Druk worden trainingen gegeven waarin deelnemers ervaren en leren omgaan met het gegeven dat niet alles in onze omgeving te controleren is.
Zowel deelnemers als toeschouwers ervaren elk project intens en de vorm, die wezenlijk aansluit bij het thema, zorgt ervoor dat de ervaring nog lang in ieders gedachten blijft.

Daarnaast zoekt de stichting steeds naar nieuwe mogelijkheden om mensen in contact te laten komen met kunst; plekken en vormen waarbij mensen verleid worden naar een voorstelling te gaan. En goed voorbeeld is de in ontwikkeling zijnde immersieve theater-ervaring Op klompen door de dessa (uitvoering 2021).

studio immersief

Deze producent ontwikkelt verschillende immersieve projecten waarbij meerdere genres worden bediend: theatrale verhalen verteld door acteurs, audio, augmented reality, video en gedigitaliseerd archiefmateriaal. Met deze producties bouwt Studio Immersief aan een nieuw genre binnen het Nederlandse theaterlandschap: een innovatieve manier van storytelling met de unieke combinatie van (locatie)theater en gaming-elementen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gedigitaliseerd materiaal uit de Nederlandse archieven. Hierdoor dragen de projecten bij aan een nieuwe manier van het vertellen van verhalen die ons land vorm hebben gegeven.
”Met onze producties geloven we in de kracht van de verbeelding van jou als persoon. We bouwen een wereld waar andere wetten en regels gelden om doorheen te dwalen, zelf te ontdekken en je eigen avontuur te maken”.

ronit eden

Curator Ronit Eden maakt exposities voor diverse musea en galeries. Daarnaast neemt Ronit een aantal keer per jaar professionals mee voor een onderzoekstoer
langs musea in Israël. Samen met Ton Offerman realiseerde zij de solo-tentoonstelling De Wasserette (2016) en ontwikkelen zij andere locatie-gebonden expostities.
“Kunst brengen in de publieke ruimte op een onverwachte plek, is het mooiste wat er is. Anders dan de White Cube van het museum maken de werken deel uit van het
dagelijks leven. Zodat je onverwachts geconfronteerd wordt met kunst.”

liesbet van zoonen

Liesbet van Zoonen is hoogleraar Cultuursociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bekleedt diverse nevenfuncties in de cultuursector en de creatieve industrie. Sinds de lockdown werkt ze een dag per week in diemerstudios om aan de isolatie van het thuiswerken te ontsnappen.

In haar schaarse vrijetijd houdt ze zich bezig met genealogie. Soms trakteert ze haar medebewoners met fantastische verhalen over haar vondsten.

deel op social media